Wismari 7, hoovimaja rekonstrueerimine büroohooneks

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmib 2022.