Pipelife Eesti tootmishoone laienduse ehitus Jüris

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2022.