Casaverde OÜ

Omanikujärelevalve, ehitiste- ja ehitusprojektide ekspertiis ning ehitusalane konsultatsioon

Omanikujärelevalve

Ehitusprojekti ekspertiis

Ehitusjuhtimine

Muinsuskaitseline järelevalve

Ehitiste ekspertiis

Ehitushangete korraldamine

Ehitusalane konsultatsioon