Pärnu mnt. 7 kohtumaja osalised rekonstrueerimistööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmis 2021.