Tallinna Transpordikooli kütte, ventilatsiooni, katuse ja fassaadide renoveerimine

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve, muinsuskaitseline järelevalve. CO2 objekt nr. 021.