OÜ Rasina Tervik ja OÜ Clahel teraviljahoidla ehitus

Osutatud teenus: omanikujärelevalve. Valmis 2010.