Eesti Kalapüügiühistu Audru Külmhoone ehitus

Osutatud teenus: omanikujärelevalve. Valmis 2011.