Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli raamatukogu ehitus

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve