Tähetorni Tehnopargi I etapi teede ja trasside ehitustööd

Valmib 2018. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.