Piiri 3 Keilas korterelamu piirdekonstruktsioonide ja tehnosüsteemide renoveerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2017