Niidu 5, Keila korterelamu piirdekonstruktsioonide ja tehnosüsteemide rekonstrueerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2017