Raua 2 piirdeaia renoveerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmis 2019.