Kohtu 6 fassaadide renoveerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmis 2019.