Raua 2 III ja V k. osaline renoveerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmis 2019.