Raua 2 akende restaureerimine ja uste vahetus

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmis 2020.