Pikk 2 fassadide renoveerimine

Osutatud teenus omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. Valmis 2020.