Rapla Päästehoone fassaadide rekonstrueerimistööd

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2020.