Merimetsa Tugikeskuse katuse, fassaadide, ventilatsiooni ja kütte renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 459.