Tihemetsa Spordihoone konteinerkatlamaja ehitus

Valmis 2011. Osutatud teenus omanikujärelevalve. CO2  objekt nr. 658