Saku Tervisekeskuse fassaadide, kütte ja ventilatsiooni renoveerimine

Valmis 2012.  Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 561.