Kortermaja fassaadide, katuse ja KVVK rekonstrueerimine Vasara 6 Keilas

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2016