Kahe kasarmu Tapal ja ühe kasarmu Jõhvis renoveerimine

Valmisid 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.