Hoonete lammutustööd Tondi 51 B ja C Tallinn

Teostatud 2013. osutatud teenus: omanikujärelevalve.