Kilingi Nõmme Gümnaasiumi staadioni rekonstrueerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve