Aavere hooldekodu Vao Keskuse fassaadide renoveerimine

CO2 objekt nr. 459. Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.