Justiitsministeeriumi hoone Tõnismägi 8 akende vahetus

CO2 objekt nr. 422. Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve.