Kallavere Keskkooli võimla ventilatsiooni renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve. CO2 objekt nr. 592