Eramu ehitustööd Saue vallas

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2017