AS FEB Pärnu Müügikeskuse ehitus

Tellija AS FEB, valmis veebruar 2009. Osutatud teenus: hanke korraldamine, omanikujärelevalve, ehitusjuhtimine.