Eramu ehitustööd Pärnus

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2017