Eramu ehitustööd Nõmmel Lootuse puiesteel

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2016