Harkujärvel Jõetooma-Trahteri ja Sagari-Nurne DP alade taristu projekteerimis-ehitustööd

Osutatud teenud projektijuht ja omanikujärelevalve. Valmis 2017