Haapsalus Koidu tn 12,14,16 ja 18 kinnistute taristu väljaehitamine

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2016