TTHK Mehhaanika Õppekorpuse võimla rekonstrueerimine, RH nr.118363

Osutatud teenus: omanikujärelevalve. Valmis 2010