Loksa Päevakeskuse fassaadide renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 591