TTHK Lehtmetalli töökoja renoveerimine. RH nr. 112723.

Tellija TTHK. Valmis oktoober 2009. Osutatud teenus: hanke korraldamine, omanikujärelevalve