Narva Kutseõppekeskuse Kalda 9 renoveerimine. RH nr.113112

Tellija Narva Kutseõppekeskus. Valmis jaanuar 2010. Osutatud teenus: omanikujärelevalve