Tootmishoone rekonstrueerimine, Peterburi tee 81

Tellija Norfolier Baltic OÜ, valmis aprill 2009. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.