Saku Gümnaasiumi küttesüsteemi osaline rekonstrueerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve. CO2 objekt nr. 713