Tootmishoone ehitus Häädemeestel Pärnumaal

Valmis 2012. Osutatud teenus omanikujärelevalve.