Lasila mõisakooli katuse renoveerimine

Valmis 2013. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve. CO2 objekt nr. 803.