Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli katuse, fassaadide, kütte ja ventilatsiooni renoveerimine

Valmis 2012. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja projekti ekspertiis. CO2 objekt nr. 105