Piimatootmiskompleks Vaos Väike-Maarja vald

Tellija AS Vao Agro, valmis detsember 2006. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.