Saluste taristu ehitustööd Rae vallas

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmib 2020.