Härgmäe 28 pumbajaam

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2019.