Rakvere Kohtumaja jahutussüsteemi väljaehitamine

Valmis 2015. Osutatud teenus: omanikujärelevalve ja muinsuskaitseline järelevalve.