Paide Politseimaja Tallinna 12 Paide osaline rekonstrueerimine

Valmis 2015. Osutatud teenus: omanikujärelevalve.