Raasiku Põhikooli energiatõhususe parandamine

Valmis 2011. Osutatud teenus omanikujärelevalve. CO2 objekt nr. 598