Kallavere lasteaed Rõõm küttesüsteemi renoveerimine

Valmis 2011. Osutatud teenus omanikujärelevalve. CO2 objekt nr. 594