Loovälja taristu ehitustööd Harku vallas

Osutatud teenus omanikujärelevalve. Valmis 2021.